Samstag, 17. November 2007

iDaDa (VI)Snurrt Kamesi (Hanchton)

Sneeg homanain
Sneeg homanain
Sneeg homanain

Hais-na eft-tun
Naiben est kobatait

Haiftom!
Haiftom!
Haiftom!

Swurrt Kambesi
Surrt Kamesi

Haifnö!

Snurrt Kamesi
Snurrt Kamesi

Hanchton!

Snurrt Kamesi.

Keine Kommentare: